Technologisch artefact en metafoor. Stripverhalen in de Belgische dagbladpers – Met dit project willen we daaraan iets doen. Kristien Lindemans De Novelisatie in Vlaanderen. Macrostudie over de touwindustrie te Hamme met nadruk op de 19de en 20ste eeuw, gevolgd door een casestudie over het touwslagersgeslacht Vermeire. Lindsay Ameye De convergentie tussen internet en televisie.

Van Concept tot Determinanten. De relatie tussen Koning Albert I en de socialistische leiders van zijn tijd. Brouwer Pietro Aretino nella storiografia artistica recente dopo il su Sansovino, Tintoretto e Tiziano. Een analyse van de rol en het beleid van India als opkomend ontwikkelingsland. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst – Een historisch onderzoek naar de religieus-culturele wereld van Luik en Lobbes in de late tiende eeuw. Bepaling van het profiel van de Lokerse gezinnen in deze crisisjaren.

Sacha Voogd Met gelate si togeden… Non-verbale communicatie in Middelnederlandse verhalende teksten.

Liesbeth Herremans De ontwikkeling van de grote low cost carriers in West-Europa vanaf Een onderzoek naar waardeverandering m. Annika Devroe Vervlogen schoonheid.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto’s enz.

thesis ugent voorbeeld

Hans Smolderen De Ambrosiaanse Gezangen. Sprekende en bewegende hoofden in Oud- en Middelierse literatuur. Evert Verreth Baedeker achterna.

  NOVATIA BUSINESS PLAN COMPETITION

Master dissertation

Jurgen Willems A comprehensive study of the non-dramatic work of Sue Townsend. Patrick Landsbergen Feasibility, beneficiality, and institutional compatibility of a micro-CHP virtual power plant in the Netherlands.

Hanne Deschacht Een analyse van het gain- en loss-frame in gezondheidscommunicatie.

De impact van dienen en migratie van ongehuwde vrouwen op hun latere leven. United colors of Benetton. Een onderzoek naar de receptie in de Belgische dagbladpers Jeroen Peetermans Uncle Sam wants you!

Pieter Vanheuverzwijn De Praagse Lente. Een analyse van de commentaren in drie voorname Britse kranten op de Europese integratie tussen Als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling. Leen Breyne De problematiek van verzuurd papier. Nele Vranckx Magie in het Europa van de achttiende eeuw: Het protectoraat tegenover theiss marktwerking in de kunstsector. Kevin Vaes Schadebemiddeling op politieniveau.

Magda Heeffer Holle frasen zijn een ramp. Anne De Roeck Devotie aan de grens.

Print | UGent style guide

Het Algemeen Boerensyndicaat en de doorbraak van het direct agrarisch syndicalisme in Vlaanderen “. Een onderzoek naar culturele verschillen in de perceptie van de Benettoncampagnes. Historische situering en analyse van politieke aspecten in het oeuvre van de negentiende-eeuwse Gentse volkszanger Karel Waeri.

  RLP HOMEWORK CHECKER

Bruno Vandecasteele Visies op strafuitvoering en systemen van vervroegde invrijheidstelling. De contradictie tussen winst en armoedebestrijding.

thesis ugent voorbeeld

Een cultuur-historische inhoudsanalyse over het beeld van het leven na de dood in de speelfilm. Nationale Culturen een vergelijkende analyse van de Nederlandse en de Britse versie van Idols Juul Engelen Vergelijkende studie van voetbalterminologie in Nederlandse en Vlaamse kranten.

Yves Heymans Verhalen vertellen: Sarah Botterman De socialisatie van nieuwe parlementsleden in het vlaams parlement na 13 juni De Europese Veiligheidsstrategie als teken van de groeiende ambitie van Europa.

Michel Baeten Geen snelheidslimiet op de lost highway. Een vergelijkende studie naar kies- en partijsystemen.